Vill du sjunga i Almakören?

Vårterminen 2018 är slut. Vi lägger upp en ny anmälan här i början av augusti. Höstterminen startar den 20 augusti 2018. Har du frågor så mailar du till info@almakoren.se

Almakörens vinterkonsert A winterworld full of dreams 18 december 2017 i Annedalskyrkan.
Foto: Thomas Johansson